Meer kennis en begrip 


Een beperking zoals autisme, heeft grote invloed op je leven. Gelukkig is het tegenwoordig mogelijk hulp te krijgen om je leven zo in te richten dat het leefbaar wordt maar zou het niet fijn zijn wanneer er iemand is die vanuit eigen ervaring met je mee kan denken of iets kan doen in de maatschappij om deze een beetje autisme vriendelijker te maken? 

Om dit te bereiken is er meer kennis en begrip nodig over autisme. Door mijn eigen ervaringsdeskundigheid kan ik hier een bijdrage aan leveren. Dit wil ik doen door in gesprek te gaan met professionals, organisaties en andere belanghebbenden. Tijdens deze gesprekken zal ik mijn kennis over autisme in combinatie met mijn ervaringsdeskundigheid inzetten. 

Hieronder zal ik een toelichting geven over wat ik met ervaringsdeskundigheid bedoel. Deze informatie komt uit het boek 'Een ervaring rijker’ van de auteurs Miranda Posthouwer en Hilko Timmer. 

Ervaringsdeskundigheid wordt gezien als competentie van mensen die bepaalde ervaringen bezitten. Door op deze ervaringen te reflecteren en te analyseren, kan gesproken worden van ervaringskennis. Omdat deze kennis nog erg eenzijdig is, is het belangrijk ervaringen van lotgenoten en kennis uit overige bronnen zoals literatuur mee te nemen in het proces van reflectie en analyse. Op deze manier ontstaat een brede kijk op de ervaringen en kan er gesproken worden van ervaringskennis.

Alleen ervaringskennis is niet voldoende om lotgenoten te helpen. Hiervoor zijn ook andere competenties nodig, afhankelijk van de functie. Het gaat in het algemeen om de bekrachtigende inzet van ervaringskennis. Dit wil zeggen dat het een aanvulling is op de kennis en deskundigheid van de professional.  

Ervaringsdeskundigheid kent meerdere voordelen. Deze worden hieronder genoemd.  

 • Bevorderen van de empowerment.
  Empowerment staat voor het verhogen van de controle op de eigen situatie bij zowel groepen als individuen.
  Ervaringsdeskundigen zijn in staat hun eigen ervaringen te delen. Zowel over het moment met een lage empowerment als het moment met een hoge empowerment. Op deze manier kunnen cliënten en betrokkenen inzicht krijgen in de mogelijkheid meer controle te krijgen over de eigen situatie en leven. Daarmee wordt tevens de eigen-effectiviteitsverwachting verhoogd.
 • Het hebben van deskundigheid in het leven met ziekte (of in dit geval de stoornis) en herstel (in dit geval het omgaan met de beperkingen).
  De maatschappij is erg geneigd te stigmatiseren waardoor mensen met een beperking zich hier naar gaan gedragen en onder hun eigenlijke niveau presteren. Als ervaringsdeskundige is het mogelijk te laten zien dat een beperking niet betekent dat je niets meer kunt. In dit geval gaat het dus om een voorbeeldfunctie voor zowel mensen met autisme als andere betrokkenen. 
 • Het hebben van sensitiviteit door herkenning en erkenning. 
  Dit is zoals het vaak ervaren wordt door cliënten. Een ervaringsdeskundige kan de situatie vaak beter begrijpen en heeft minder uitleg nodig. De eigen ervaringen van de hulpverlener maken het makkelijker om een ander te helpen. 
  Door eigen ervaringskennis over te brengen op hulpverleners, maakt dat hulpverleners zich ook beter in kunnen leven in hun cliënten en beter in kunnen spelen op de behoeften en verwachtingen van de cliënt. 
 • Het hebben van een kritische houding vanuit ervaringskennis. 
  Als ervaringsdeskundige zie je situaties vanuit een positie die mensen zonder ervaringskennis niet op zullen merken. Door gebruik te maken van deze vaardigheid, is het mogelijk de bestaande zorg en begeleiding te optimaliseren.

 

Voor wie? 

De ervaringsdeskundige dienstverlening, is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over (het leven met) autisme. Voorbeelden hiervan kunnen organisaties zijn, scholen, verenigingen, zorgprofessionals, etc.  

Er zal eerst een gesprek plaatsvinden waarbij wensen en verwachtingen besproken worden en hier stel ik mijn werkwijze op af. Hier kan dan bijvoorbeeld een lezing uitkomen met algemene informatie over autisme, aangevuld met voorbeelden uit mijn eigen leven maar er is meer mogelijk. Denk aan workshops, het zelf ervaren van autisme, gesprekken voeren met cliënten met autisme of alleen meedenken met een organisatie. Ik sta ervoor open. 

Als er nog vragen zijn, ben ik bereikbaar via de mail. Deze is te vinden in de balk aan de rechter kant.